SZYBKI KONTAKT

Usługi Projektowe

Grzegorz Drelich

Tel. kom.: 605 910 651

Adres e-mail:
drelich@projekty-elektryczne.com.plbiuro@projekty-elektryczne.com.pl

Oferta

Najciekawsze realizacje – w zakresie projektowania i nadzoru nad wykonawstwem instalacji elektrycznych:

2019

 • Rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy - projekt budynku przeznaczonego na cele medyczne (ok. 20.000m2), stacji transformatorowej z agregatami oraz lądowiska dla śmigłowców
 • Sąd rejonowy w Częstochowie – instalacja odgromowa
 • Posterunek Straży Granicznej – Barciany
 • Stadiony piłkarskie i lekkoatletyczne na terenie całego kraju
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne na terenie całego kraju
 • Instalacje elektryczne i niskoprądowe w SP-42 i LO im. Traugutta w Częstochowie
 • Instalacje elektryczne i niskoprądowe w budynkach przemysłowych Koksowni Częstochowa Nowa
 • Instalacje elektryczne i niskoprądowe w budynku Laboratoryjnym Polfa Tarchomin
 • Budynek Nadleśnictwa w Skwierzynie
 • Instalacje elektryczne i niskoprądowe budynku nr 2 Szpitala Wojskowego we Wrocławiu
 • Projekt wykonawczy zagospodarowania Północnego Przedzamcza Zamku w Malborku
2018
 • Przebudowa, ze zmianą sposobu użytkowania budynku szpitalnego "M" wchodzącego w skład kompleksu szpitalnego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu
 • Projekt budowlany zagospodarowania Północnego Przedzamcza Zamku w Malborku
 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice
 • Projekt zamienny przebudowy budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
 • Przebudowa i termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie
 • Projekt budowlany sześciu budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej z parkingiem podziemnym w Katowicach przy ul. Meteorologów
 • Stadiony lekkoatletyczne w Bolesławcu, Gubinie, Cieszynie i w Węgorzewie
 • Oświetlenie obiektów w Koksowni Nowa w Częstochowie
 • Rozbudowa zakładu JAWO w Częstochowie
 • Modernizacja i rozbudowa szkoły na ul. Bobrzej we Wrocławiu oraz w Ligocie Polskiej
 • Modernizacja i rozbudowa instalacji teletechnicznej dla Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku
 • Przyłącza dla PKP Energetyka
2017
 • Hale logistyczne Panattoni obok Strykowa
 • Urząd statystyczny przy ul. Oławskiej 31 we Wrocławiu
 • Ekspertyza techniczna zespołu szpitali przy ul. Skłodowskiej Curie i Chałubińskiego we Wrocławiu
 • Instalacje PV na obiektach użyteczności publicznej w gminie Jasło – 46 obiektów
 • Zespół pałacowo - parkowego w Lewkowie
 • Instalacje elektryczne budynków biurowych w Koksowni Nowa w Częstochowie
 • Oddziału Stacjonarnego w budynku „G” Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu
 • Trzy budynki pensjonatowe wraz z garażem podziemnym w Zakopanym przy ul. Zaryckiego.
 • Termomodernizacja kilkunastu budynków w Gminie Koluszki
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – trzy budynki
 • Hala produkcyjna Honasco Polska przy ul. Długosza 120 w Kłobucku
 • Zakład opiekuńczo - leczniczy w Rudziszkach
 • Pawilony „Biedronka” na terenie całego kraju
2016
 • Stadion lekkoatletyczny w Świdnicy
 • Instalacje elektryczne w rejonie przenośników w Koksowni Nowa w Częstochowie
 • Budynek handlowo – usługowego w Częstochowie przy al. N.M.P. 49
 • Rozbudowa zakładu Jawo w Częstochowie
 • Remont Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Placu Wolności 17 w Poznaniu
 • Budynek dla MZDiT w Częstochowie przy ul. Legionów 52
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Tarnobrzegu i w Gminie Kłobuck
 • Zasilanie serwerowni w ISD Huta Częstochowa
 • Budynek biurowo-usługowy w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 41
 • Budynek Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie
 • Budynek biurowo usługowy „KAC” w Częstochowie AL.NMP 15
 • Rozdzielnia SN 15 kV podstacji trakcyjnej PT Gądki PKP Energetyka
 • Budynek RPZ Stegny Innogy Stoen Operator Sp.z o.o , przy ul. Pory 82 w Warszawie
 • Hotel przy ul. Oleńki 20 w Częstochowie
 • Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii
2015
 • Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP w Jamkach - Korzonku – Aktualizacja
 • Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla potrzeb Z.O.Z. w Skarżysku-Kamiennej
 • Kompleksowa termomodernizację obiektu Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach Ligocie.
 • Remont budynku nr 9 w Kompleksie Wojskowym w Przemyślu przy ul. 29 listopada 1.
 • Termomodernizacja Państwowych Placówek Szkolnictwa Artystycznego na terenie Polski południowej.
 • Modernizacja rozdzielnic średniego i niskiego napięcia dla PKP Energetyka.
 • Budynek handlowo – usługowy „Mały Pasaż” przy Al. NMP 49 w Częstochowie.
 • nadzór nad realizacja zabudowy zintegrowanego systemu pozyskiwania i dystrybucji energii powstałej ze źródeł odnawialnych na terenie III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego – etap I.
 • instalacja oświetlenia awaryjnego rejonu przygotowania paliwa w zakładzie Cementownia Rudniki firmy CEMEX Polska Sp. z o.o.
 • iluminacja Zamku w Siewierzu.
 • przebudowa części budynku Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. przy ul. Domaniewskiej
  37d w Warszawie.

2014

 • zabudowa silnika gazowego z generatorem mocy 1,5MW na Wydziale EC-4 w Legnicy, dla firmy „Energetyka” sp. z o.o.
 • modernizacja całościowa układów pomiarowych w podstacjach trakcyjnych Wieluń i Pieczyska, dla Firmy PKP Energetyka S.A.
 • instalacje elektryczne wraz z oświetleniem obiektów lekkoatletycznych na terenie Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • kilka obiektów handlowo usługowych o powierzchni około 1500m2 w Częstochowie i okolicach
 • okablowanie strukturalne wraz z zasilaniem gwarantowanym w budynkach biurowych ZGM-TBS w Częstochowie
 • montaż urządzeń i instalacji fotowoltaicznych na elewacjach i dachach obiektów III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • budynek biurowy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

2013

 • modernizacja Szkoły Podstawowej we Wrocławiu,
 • budynek usługowy w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego,
 • budynki użyteczności publicznej powiatu dzierżoniowskiego wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych (starostwo, dom pomocy społecznej, szkoła z internatem),
 • budynek usługowo-handlowy w Częstochowie przy ul. Mościckiego,
 • kompleks sportowy wraz z trybunami i obiektami sportowymi w Suchej Beskidzkiej,
 • obiekty MON,
 • budynek handlowo-usługowego z oddziałami szpitalnymi w Częstochowie przy al. Wolności,
 • budynek restauracyjno – hotelowy w Nakle,
 • dwa budynki handlowo usługowe o powierzchni po około 1500m2 w Częstochowie.

2012

 • Biblioteka Narodowa w Warszawie - projekt oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz termomodernizacja,
 • obiekty MON,
 • modernizacja kotłowni szpitala w Nowej Soli,
 • stadion lekkoatletyczny wraz z hotelem w Łodzi,
 • hala produkcyjna ze stacją 30/0,4kV w Szarlejce,
 • instalacja kolektorów słonecznych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu,
 • modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju,
 • instalacja kolektorów słonecznych i kotłownie w Szpitalach Miejskich w Częstochowie,
 • przebudowa bloku porodowego w szpitalu w Wieluniu.

2011

 • projekt zamienny budynku handlowo – usługowego „Klara” w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego,
 • modernizacja pól 6kV stacji 110/6kV GST-2 na potrzeby ssaw spiekalniczych aglomerowni ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej,
 • modernizacja MOSiR w Mikołowie,
 • budynek gastronomiczno –usługowy w Dąbrowie Zielonej,
 • hala produkcyjna w Straduni,
 • hale produkcyjne w Korwinowie .

2010

 • modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Wieluńskiej,
 • budynki handlowe "Biedronka" w Częstochowie i Kłobucku,
 • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu,
 • zespół szkół w Kaliszu,
 • modernizacja zasilania Szpitala Chorób Wewnętrznych w Częstochowie przy Al. Pokoju 44,
 • rozbudowa budynku biurowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego przy ul. Jaskrowskiej w Częstochowie,
 • stadion wraz infrastrukturą w Tarnobrzegu.

2009

 • fabryka Rur Marcegalia w Ligocie Dolnej k/Kluczborka - projekt wykonawczy,
 • stacja kontroli pojazdów ASO w Częstochowie przy ul. Konwaliowej,
 • obiekty obsługi turystów obok Zamków w Bobolicach i Mirowie na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej,
 • przebudowa kamienicy w Częstochowie przy Al. NMP,
 • budynek handlowy "SPOŁEM" PSS w Częstochowie przy ul. Łęczyckiej,
 • dom zakonny z domem rekolekcyjnym w Częstochowie przy ul. Kingi.

2008

 • hala sportowa z areną w Poraju,
 • wytwórnia obuwia "QATTRO" w Praszczykach, w gminie Panki,
 • modernizacja instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej w Jamkach-Korzonku,
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa I Turystyki w Częstochowie przy ul. Ogrodowej,
 • ośrodek zdrowia w Koniecpolu,
 • budynek biurowy w Warszawie przy ul. Trawiastej.

2007

 • budynek produkcyjno-magazynowy dla firmy "JAWO" Sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. Bór,
 • budynek biurowy dla CEMEX POLSKA Sp. z o.o. w Zakładzie Cementownia Rudniki,
 • zespół budynków mieszkalnych w Częstochowie przy ul. Sikorskiego,
 • zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Częstochowie przy ul. Mościckiego,
 • zakład produkcyjny „PROTEA” w Ligocie Górnej.